Εκπαιδευτική Δραστηριότητα (1990 έως σήμερα)
Ο Γιώργος Καζάζης από το 1990 είναι μέλος του ΔΕΠ της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών καταλαμβάνοντας σταδιακά τις εξής θέσεις:


 1. Ε.Ε.Π (1990-1998)
 2. Λέκτορας (1998-2004)
 3. Επίκουρος Καθηγητής (2004-2013)
 4. Αναπληρωτής Καθηγητής (2013-2018)
 5. Καθηγητής (2018 - Σήμερα)Ακαδημαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017 (Διεύθυνση ΣΤ’ Εργαστηρίου Ζωγραφικής της ΑΣΚΤ)Ο Γιώργος Καζάζης, αμέσως μετά την εξέλιξή του ως Αναπληρωτής Καθηγητής, ανέλαβε την Διεύθυνση του ΣΤ΄ εργαστηρίου Ζωγραφικής της ΑΣΚΤ.

Κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και λαμβάνοντας υπ’ όψη τις παραμέτρους: εξάμηνο, επίπεδο, ιδιοσυγκρασία και προσωπικότητα των φοιτητών και προσπαθώντας να εκμαιεύσουμε τις επιθυμίες τις ανάγκες αλλά και τα όνειρα τους, διδάσκονται συνολικά αλλά και κατά περίπτωση τα εξής:

Επιγραμματικά

 • Σχέδιο και χρώμα από φυσικό πρότυπο.
 • Σχέδιο και χρώμα από μη φυσικό πρότυπο.
 • Σχέδιο και χρώμα από εικονικό πρότυπο.
 • Εικαστική διερεύνηση στην αναγωγή των τόνων σε χρώματα.
 • Εικαστική διερεύνηση του σχεδίου και του χρώματος ως τρόπο έκφρασης.
 • Εμβάθυνση της κατανόησης του τρισδιάστατου χώρου ως ανάπτυγμα της δισδιάστατης εικόνας.
 • Εικαστική διερεύνηση και ερμηνεία του χώρου – αστικό τοπίο, εσωτερικό τοπίο.
 • Εμβάθυνση στην έννοια του “τρόπου” ως στρατηγική.
 • Εικαστικά και οπτικοακουστικά μέσα (φωτογραφία – video – κινούμενη εικόνα).

Αναλυτικότερα

Από το πρώτο έτος δίνεται έμφαση στην παρατήρηση, στις σχέσεις των μεγεθών, στις σχέσεις των εννοιών, στις τονικές και χρωματικές διαφορές, στην χρήση των κατάλληλων υλικών, ούτως ώστε ο φοιτητής να αποκτήσει από νωρίς μία οξυμένη εικαστική αντίληψη για τα πράγματα, η οποία προϋποθέτει πρωτίστως αυξημένη περιέργεια και χρήση των βασικών αρχών του σχεδίου.

Από τα πρώτα κιόλας εξάμηνα δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην έρευνα και τον πειραματισμό που θα οδηγήσουν στο στοιχείο του τεκμηριωμένου «λάθους», το οποίο είναι προϋπόθεση σε ένα ερευνητικό έργο.

Κατά περίπτωση και δίνοντας μεγάλη σημασία στην επιλογή του μέσου, παροτρύνονται οι φοιτητές σε υλοποιήσεις του έργου τους μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, performance, εγκαταστάσεις, κατασκευές κλπ.

Στα πλαίσια των μαθημάτων και ειδικότερα στα έτη 3ο και 4ο, εξετάζονται και θέματα πέραν του αναλογικού σχεδίου, όπου η έννοια της αναλογικότητας συναντά διευρυμένες προτάσεις και μορφές όπως αυτές διαμορφώνονται στην σύγχρονη τέχνη.

5ο Έτος

Στο 5ο έτος ερευνώντας και κατανοώντας ο φοιτητής σε πολλά επίπεδα το έργο του, θα τον βοηθήσει να προχωρήσει ουσιαστικότερα στο επόμενό του βήμα: την εκπόνηση της διπλωματικής του εργασίας η οποία θεωρείται αποτέλεσμα μιας εσωτερικής προσωπικής έρευνας, πειραματισμού και διαδικασίας. Μέσα από αυτή την διαδικασία οι καθηγητές – κριτές, το κοινό, θα κατανοήσουν πληρέστερα την πορεία και την εξέλιξη του φοιτητή.

Ασκήσεις και προβολές

Κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους δίδονται θεματικές ασκήσεις που αφορούν τις έννοιες της σύγκρισης, της τοποθέτησης στον χώρο, και της υλικότητας. Επίσης θεματικές ασκήσεις που αφορούν τις πρώτες προσεγγίσεις σε έννοιες όπως η επέμβαση και η παρέμβαση, η απόρριψη και η αποδοχή, αλλά και έννοιες όπως αίσθηση, συναίσθημα.

Πραγματοποιούνται προβολές και διαλέξεις με θέματα που δεν άπτονται της ιστορίας της τέχνης αλλά αφορούν κυρίως εικαστικές αντιπαραθέσεις η συγκρίσεις.


Ακαδημαϊκά έτη 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 (Διεύθυνση του κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικού μαθήματος του Σχεδίου της ΑΣΚΤ)Ο Επίκουρος Καθηγητής της ΑΣΚΤ Γιώργος Καζάζης το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και 2011-2012, έχει την πλήρη εποπτεία (διδασκαλία και βαθμολογία) του Α’ Β’ Γ’ και Δ’ εξαμήνου του κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικού μαθήματος του Σχεδίου

Σκοπός του μαθήματος είναι η άσκηση, η εμπειρία και η κατανόηση του σχεδίου ως πρωταρχικό πεδίο δημιουργίας, στις διάφορες μορφές, με ό,ποιο μέσο των εικαστικών τεχνών.

Κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, το εκπαιδευτικό του έργο αποτελείται κυρίως από:

Α’ Εξάμηνο:

Σχέδιο από φυσικό πρότυπο
Σχέδιο από μη φυσικό πρότυπο
Σχέδιο από εικονικό πρότυπο
Σχεδιαστική διερεύνηση και ερμηνεία του χώρου
Θεματικές ασκήσεις που αφορούν τις έννοιες της σύγκρισης, της τοποθέτησης στον χώρο, και της υλικότητας
Προβολές και διαλέξεις σε θέματα που αφορούν εικαστικές αντιπαραθέσεις ή συγκρίσεις

Β’ Εξάμηνο:

Σχέδιο από φυσικό πρότυπο
Σχέδιο από μη φυσικό πρότυπο
Σχέδιο από εικονικό πρότυπο
Σχεδιαστική διερεύνηση και ερμηνεία του χώρου
Από τις τρείς στις δύο διαστάσεις
Θεματικές ασκήσεις που αφορούν τις έννοιες της σύγκρισης, της τοποθέτησης στον χώρο, και της υλικότητας
Προβολές και διαλέξεις σε θέματα που αφορούν εικαστικές αντιπαραθέσεις ή συγκρίσεις

Γ’ Εξάμηνο:

Σχέδιο από φυσικό πρότυπο
Σχέδιο από μη φυσικό πρότυπο
Σχέδιο από εικονικό πρότυπο
Σχέδιο και οπτικοακουστικά μέσα
Σχέδιο και εγκατάσταση – κατασκευή
Εικαστική διερεύνηση στην αναγωγή των τόνων σε χρώματα
Θεματικές ασκήσεις που αφορούν  τις πρώτες προσεγγίσεις σε έννοιες
Προβολές και διαλέξεις σε θέματα που αφορούν εικαστικές αντιπαραθέσεις ή συγκρίσεις

Δ’ Εξάμηνο:

Σχέδιο από φυσικό πρότυπο
Σχέδιο από μη φυσικό πρότυπο
Σχέδιο από εικονικό πρότυπο
Σχέδιο με ηλεκτρονικό υπολογιστή
Σχέδιο και οπτικοακουστικά μέσα
Εμβάθυνση στην έννοια του σχεδίου ως στρατηγική
Εικαστική διερεύνηση του σχεδίου ως τρόπος έκφρασης
Θεματικές ασκήσεις που αφορούν τις προσεγγίσεις σε έννοιες
Προβολές και διαλέξεις σε θέματα που αφορούν εικαστικές αντιπαραθέσεις ή συγκρίσεις

Ε’ Εξάμηνο:

Σχέδιο από φυσικό πρότυπο
Σχέδιο από μη φυσικό πρότυπο
Σχέδιο από εικονικό πρότυπο
Σχέδιο με ηλεκτρονικό υπολογιστή
Σχέδιο και οπτικοακουστικά μέσα
Σχέδιο και εγκατάσταση – κατασκευή
Θεματικές ασκήσεις που αφορούν όλα τα ανωτέρω
Προβολές και διαλέξεις σε θέματα που αφορούν εικαστικές αντιπαραθέσεις ή συγκρίσεις

ΣΤ’ Εξάμηνο:

Σχέδιο από φυσικό πρότυπο
Σχέδιο από μη φυσικό πρότυπο
Σχέδιο από εικονικό πρότυπο
Σχέδιο με ηλεκτρονικό υπολογιστή
Σχέδιο και οπτικοακουστικά μέσα
Σχέδιο και εγκατάσταση – κατασκευή
Σχέδιο και performance
Θεματικές ασκήσεις που αφορούν  όλα τα ανωτέρω
Προβολές και διαλέξεις σε θέματα που αφορούν εικαστικές αντιπαραθέσεις ή συγκρίσεις

Στα πλαίσια το εργαστηριακού μαθήματος του Σχεδίου και ειδικότερα στα εξάμηνα Δ’, Ε’, και ΣΤ’, εξετάζονται και θέματα, πέραν του αναλογικού σχεδίου, όπου η έννοια της αναλογικότητας συναντά διευρυμένες προτάσεις και μορφές όπως αυτές διαμορφώνονται στην σύγχρονη τέχνη.

Ταυτόχρονη συνεργασία και με το Ζ’ Εργαστήριο Ζωγραφικής της ΑΣΚΤ

Εκτός των ανωτέρω, από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, συνεργάζεται ΚΑΙ με το Ζ’ Εργαστήριο Ζωγραφικής (Διευθ. Γιάννης Ψυχοπαίδης), έχοντας κυρίως την εποπτεία των Α’, ´Ò και Δ΄ εξαμήνων.


︎

Ακαδημαϊκά έτη 2007-2008, 2008-2009 και 2009-2010 (Επίκουρος Καθηγητής στο Ε’ Εργαστήριο Ζωγραφικής της ΑΣΚΤ)Ο Επίκουρος Καθηγητής της ΑΣΚΤ Γιώργος Καζάζης κατά την διάρκεια των ακαδημαϊκών ετών: 2007-2008, 2008-2009 και 2009-2010 είχε την πλήρη εποπτεία (διδασκαλία και βαθμολογία) του Γ’ και Δ’ εξαμήνου, του Ε΄εγαστηρίου Ζωγραφικής με διευθυντή τον κ Δημήτρη Σακελλίων, συμμετέχοντας  ταυτόχρονα και στην διδασκαλία (εκτός βαθμολογίας) των υπολοίπων εξαμήνων και ετών, πλην τελειόφοιτων.

Κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, το εκπαιδευτικό του έργο αποτελείται κυρίως από:

Γ’ Εξάμηνο:

Καθημερινή διδασκαλία επάνω στο κυρίως γνωστικό αντικείμενο της ΑΣΚΤ, (τα εικαστικά) σε οποιοδήποτε μέσον.
Θεματικές ασκήσεις που αφορούν τις έννοιες της σύγκρισης, της τοποθέτησης στον χώρο, και της υλικότητας.
Εικαστική διερεύνηση και ερμηνεία του δημόσιου χώρου –αστικό τοπίο.
Προβολές διαλέξεις με θέματα που δεν άπτονται της ιστορίας της τέχνης αλλά αφορούν κυρίως εικαστικές αντιπαραθέσεις η συγκρίσεις.

Δ’ Εξάμηνο:

Καθημερινή διδασκαλία επάνω στο κυρίως γνωστικό αντικείμενο της ΑΣΚΤ, (τα εικαστικά) σε οποιοδήποτε μέσον.
Θεματικές ασκήσεις που αφορούν  τις πρώτες προσεγγίσεις σε έννοιες όπως η απόρριψη, η αποδοχή, η επέμβαση, η παρέμβαση.
Εμβάθυνση της κατανόησης του τρισδιάστατου χώρου ως ανάπτυγμα της δυσδιάστατης εικόνας
Έρευνα για το αστικό τοπίο με έμφαση στις κατασκευές και το video
Προβολές διαλέξεις με θέματα που δεν άπτονται της ιστορίας της τέχνης αλλά αφορούν κυρίως εικαστικές αντιπαραθέσεις η συγκρίσεις.

Στο τέλος του εκπαιδευτικού έτους: Συνοδεία και διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών με σκοπό την επαφή των φοιτητών με την τέχνη του σήμερα.

Συγκεντρώνει την ύλη και σχεδιάζει την Εφημερίδα του Συλλόγου Διδασκόντων της ΑΣΚΤ.

Εκθέσεις εκτός του χώρου του ΣΤ’ εργαστηρίου και της Σχολής (επιλογή)
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του το ΣΤ’ εργαστήριο, θα πραγματοποιεί κατά καιρούς θεματικές ομαδικές εκθέσεις των φοιτητών του, σε συνεργασία και με το θεωρητικό τμήμα της ΑΣΚΤ, έτσι ώστε τα έργα των εικαστικών και τα κείμενα των θεωρητικών να συνυπάρξουν, με απώτερο σκοπό την καλύτερη και ουσιαστικότερη κατανόηση των έργων από το ευρύτερο κοινό.Το Θύμα και ο Θύτης, ομαδική έκθεση


Αίθουσα 7, Δημοτικά Σφαγεία Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου (Επταλόφου και Πειραιώς), Ιανουάριος 2012

Επιμέλεια και συντονισμός Γιώργος Καζάζης

Συμμετέχουν 23 φοιτητές και 5 θεωρητικοί φοιτητές της ΑΣΚΤ

Κατά καιρούς, παρατηρούμε ότι αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο, έννοιες όπως: Αποδοχή, έγκριση, ένταξη, απόρριψη, επανένταξη, θύμα, θύτης, αλλά και η έννοια της εξόντωσης κάθε διαφορετικότητας. Είκοσι τρείς  φοιτητές γίνονται ταυτόχρονα θύματα και θύτες. Δεν βλέπουν το όλο ζήτημα στενά και περιγραφικά, αλλά ασχολούνται διεξοδικά με τις παραπάνω έννοιες δημιουργώντας έργα με πληθώρα εικαστικών μέσων: ζωγραφική, φωτογραφία, video, κατασκευή, εγκατάσταση, performance κλπ. Ορισμένοι φοιτητές, μέσα από τα έργα τους, αποδέχονται ή παραδέχονται μία κατάσταση εντάσσοντάς την στο δικό τους σύνολο. Σε άλλα έργα διακρίνεις την απόρριψη ιδεών, αλλά ταυτόχρονα και την επανένταξή τους στον προσωπικό κόσμο του καλλιτέχνη, μέσα από μία διαδικασία προσωπικής και εσωτερικής διεργασίας.

Από τη Σύλληψη, στην Υλοποίηση: ένα Έργο Γεννιέται


Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μαρκοπούλου, Μάιος 2014

Επιμέλεια και συντονισμός Γιώργος Καζάζης

Στην έκθεση συμμετέχουν και παρουσιάζουν τα έργα τους, 8 φοιτητές και απόφοιτοι της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

Στόχος της έκθεσης είναι να παρουσιαστεί όχι μόνο το “έργο” ως τελικό προϊόν, αλλά να φανεί και ολόκληρη η έρευνα, που κάνει ένας εικαστικός, για να φτάσει στον τελικό του στόχο. Η διαδρομή που ακολουθεί, η ίδια η διαδικασία, ο τρόπος, η στρατηγική, οι προβληματισμοί του και η ιδέα πίσω από το έργο: Aπό την σύλληψη, στο μυαλό του καλλιτέχνη, μέχρι την υλοποίηση.

Εικαστική και ψηφιακή μνήμη

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Νοέμβριος 2014

Επιμέλεια και συντονισμός Γιώργος Καζάζης, Κώστας Ιωαννίδης

Συμμετέχουν 21 φοιτητές από το Μάθημα Σχεδίου*, σε συνεργασία με 14 φοιτητές του Μαθήματος Ιστορίας και Θεωρίας της Κριτικής της Τέχνης** της Σχολής Καλών Τεχνών

Οι φοιτητές επιχειρούν τη χαρτογράφηση μιας από τις βασικότερες λειτουργίες του ανθρώπινου νου σε σχέση με την αντίστοιχη λειτουργία που μας παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία με τα μέσα που αυτή διαθέτει. Οι νέοι καλλιτέχνες με την εικαστική τους ματιά και με τη χρήση ποικίλων εικαστικών τρόπων , επεξεργάζονται το θέμα της ψηφιακής μνήμης η οποία προκύπτει από τη χρήση των νέων τεχνολογικών μέσων όπως η ψηφιακή φωτογραφία ή η δυνατότητα αποθήκευσης τεράστιου όγκου πληροφοριών και δεδομένων σε αυτοματοποιημένα συστήματα (σκληρούς δίσκους, κάρτες μνήμης κ.ά).

Ο πόνος των άλλων

Φωκίωνος Νέγρη 16, Μάιος 2016

Επιμέλεια και συντονισμός Γιώργος Καζάζης

Συμμετέχουν 20 φοιτητές του ΣΤ´ εργαστηρίου ζωγραφικής:  Μάνια Αδαμοπούλου, Δανάη Βαμβάκου, ΉραΒιτάλη, Ευαγγελία Κακαράτζα, ΒασιλικήΚαραμπέρη, Κάτια Καρβέλη, Χρήστος Κατσίνης, Σοφία Rose Κοσμίδου, Σέβη Κρητικού, ΓιώργοςΚώρος, Ελένη Μάναλη, Σωτήρης Μπατζιάνας, Άννα Νικολουζάκη, Χριστίνα Παναγοπούλου, ΣέργιοςΠαππάς, Ντορίτα Πιμπλή, Γωγώ Σαραντοπούλου, Γιάννης Σφαέλος, Στέφανος Τσίγκος, ΚυριάκοςΦραντζέσκος


Οι 20 νέοι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην έκθεση θίγουν εικαστικά το ζήτημα της βιαιότητας της εικόνας και το πώς αντιλαμβάνονται σήμερα τον πόνο των άλλων, στην εποχή των κοινωνικών δικτύων και της υποκειμενικής ενημέρωσης από τα Μ.Μ.Ε.. Θα απαντήσουν με τα έργα τους για το αν είναι ανθρώπινη ανάγκη ο εξωραϊσμός του πόνου και η ενοχή αλλά και εάν η φύση επιβάλλει τελικά τη συνύπαρξη αυτού του δυϊσμού. Ταυτόχρονα θα αποδείξουν ότι η υποκειμενικότητα της είδησης αλλά και της θέασης του πόνου αγγίζει τα όρια της υποκειμενικότητας της τέχνης.

Συμμετοχή του ΣΤ’ εργ. στο Μελιτζάzz (Λεωνίδιο)

Έντεκα φοιτητές και φοιτήτριες του ΣΤ’ εργαστηρίου ζωγραφικής της ΑΣΚΤ, ταξίδεψαν και φιλοξενήθηκαν στο Λεωνίδιο Αρκαδίας από τις 4 έως τις 9 Ιουλίου 2017, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Μελιτζάzz.

Σκοπός ήταν να εμπνευστούν από την πόλη του Λεωνιδίου και να υλοποιήσουν τουλάχιστον δύο έργα ο καθένας, τα οποία και εκτέθηκαν στον Πύργο Τσικαλιώτη. Υπήρχαν και χρηματικά βραβεία, τα οποία μοιράστηκαν εξίσου στους συμμετέχοντες.

Τιμής ένεκεν το πρώτο βραβείο έλαβε ο Πάνος Κόλλιας, το δεύτερο η Δανάη Βαμβάκου και το τρίτο ο Ανδρέας Βεντούρης. Έπαινοι δόθηκαν στις Βιβή Κασαρά και Άννα Σαμαρά.

Συμμετείχαν οι: Ανδρέας Βεντούρης, Ήρα Βιτάλη, Δανάη Βαμβάκου, Ευαγγελία Κακαράτζα, Βιβή Κασαρά, Χρήστος Κατσίνης, Πάνος Κόλλιας, Σέβη Κρητικού, Ντορίτα Πιμπλή, Άννα Σαμαρά, Σουζάνα Χατζίκου

Συντονισμός και Επιμέλεια: Γιώργος Καζάζης

Συμμετοχή του ΣΤ’ εργ. στο Kinono Festival (Τήνος)


Επτά φοιτητές και φοιτήτριες του ΣΤ’ εργαστηρίου ζωγραφικής της ΑΣΚΤ, ταξίδεψαν και φιλοξενήθηκαν στην Τήνο, από τις 10 έως τις 17 Ιουλίου 2017, στο πλαίσιο του φεστιβάλ της Τήνου Kinono / Κοινωνώ.

Θέμα: Η Μεταμόρφωση

Μεταμορφώνω σημαίνει αλλάζω την μορφή μιας ιδέας, αλλάζω την φόρμα ενός σχήματος.
Μεταμόρφωση είναι και η άλλη, η διαφορετική οπτική γωνία που θα φωτίσει και θα δείξει ο καλλιτέχνης στο κοινό.
Η φύση της τέχνης είναι να μεταμορφώνει κάθε τι: Σχήματα, ιδέες, συναισθήματα, καταστάσεις, αλλά ταυτόχρονα είναι και το κουκούλι, αυτός ο ιδανικός χώρος όπου αναπτύσσονται οι όποιες μεταμορφώσεις.
Αυτή η έννοια της μεταμόρφωσης απασχολεί τους επτά καλλιτέχνες – φοιτητές από το ΣΤ’ εργαστήριο ζωγραφικής της ΑΣΚΤ Αθήνας, στο παλιό ελαιοτριβείο, στην Χώρα της Τήνου.
Προσπαθούν να διαχειριστούν στοιχεία από την παράδοση της Τήνου, αλλά και του συγκεκριμένου ελαιοτριβείου, με άξονα αναφοράς την εικαστική μεταμόρφωση του χώρου, σε έναν επικαιροποιημένο οργανισμό με εννοιολογική δομή.

Συμμετέχοντες: Μάνια Αδαμοπούλου, Ήρα Βιτάλη, Βιβή Κασαρά, Χρήστος Κατσίνης, Σέβη Κρητικού, Πάνος Κόλλιας, Ντορίτα Πιμπλή

Συντονισμός και Επιμέλεια: Γιώργος Καζάζης

Έκθεση σπουδαστών του ΣΤ’ εργαστηρίου στο ΜΤΠΥ, Αθήνα


Δεκέμβριος 2017

Συμμετείχαν: Μάνια Αδαμοπούλου, Γεωργία Αλεξίου, Δανάη Βαμβάκου, Ήρα Βιτάλη, Ανδρέας Γκάνας, Γεωργία Καλύβα, Μαρία Καράμπελα, Χρήστος Κατσίνης, Πάνος Κόλλιας, Λάμπρος Κορδολαίμης, Βασίλης Μπακάλης, Δημήτρης Παντουράκης, Ντορίτα Πιμπλή, Μαρία Ράλλη, Κόνι Ρίστα, Άννα Σαμαρά, Ραφαέλα Στρεβλού και Νεφέλη Χυντιράκη

Συντονισμός και Επιμέλεια: Γιώργος Καζάζης

Έκθεση ΣΤ’ Εργαστηρίου ΑΣΚΤ


Ιούνιος 2018, Γκαλερί Ισόγειο, Κηφισιά

Οκτώ νέοι καλλιτέχνες μαζί με τους δασκάλους τους, τον διευθυντή του εργαστηρίου Καθηγητή Γιώργο Καζάζη και τους συνεργάτες του Παναγιώτη Σιάγκρη και Μάγδα Σιάμκουρη μας παρουσιάζουν ζωγραφικά έργα, γλυπτά και εγκαταστάσεις.
Παρατηρούμε λοιπόν ότι το εργαστήριο ζωγραφικής μπορεί και είναι ένα ολοκληρωμένο, αυτόνομο κύτταρο χωρίς περιορισμούς στην χρήση των εικαστικών μέσων.
Ζητούμενο των καλλιτεχνών είναι η εικαστική έκφραση και σκοπός της έκθεσης η αισθητική εμπειρία.

Επιμέλεια: Γιώργος Καζάζης
Οργάνωση: Τζίνα Δελλασούδα

Συμμετέχοντες:

Μάνια Αδαμοπούλου, Δανάη Βαμβάκου, Ανδρέας Γκάνας, Φαίη Θεοχάρους, Χρήστος Κατσίνης, Κατερίνα Κιπενή - Θαλασσινού, Πάνος Κόλλιας, Ντορίτα Πιμπλή, Παναγιώτης Σιάγκρης, Μάγδα Σιάμκουρη, Γιώργος Καζάζης

GEORGE KAZAZIS / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΖΑΖΗΣ / COPYRIGHT 1984-2023 - All rights reserved by the artist