2001 / Kaleidoscope world
Μαρίνα Φωκίδη, Kaleidoscope world, Εφημερίδα Επενδυτής / Symbol, 23 Ιουνίου 2001
Από το 1980 και μετά, το ελαφρύ σε ιδεολογία -κατά το ελαφρύ σε λιπαρά- lifestyle είναι ο επικρατέστερος τρόπος ζωης του σύγχρονου πολίτη. Όπως ήταν φυσικό, η τέχνη και όλη η υποδομή της αντικατόπτριζε αυτήν τη διάθεση, με κύριο εκπρόσωπο της τον Jeff Koons, ο οποίος είναι καταδικασμένος να θεωρείται το σύμβολο όλης της ελαφρότητας της δεκαετίας του 1980. Του ασύστολου καταναλωτισμού της ρηχότητας, του υλισμού, της εμπορευματοποίησης των πάντων! Μερικά χρόνια αργότερα οι μεγάλοι πολύχρωμοι πίνακες του Γιώργου Καζάζη αποτελούν την τοπιογραφία των σύγχρονων τάσεων του σημερινού lifestyle, ασκώντας κριτική στη διαρκή ανανέωση των στιλ, στη διαμόρφωση των καινούριων αναγκών και το κυνήγι του "νέου". Διακοσμητικα μοτιβα και χρώματα από το χώρο της μόδας παρουσιάζονται σε συνδυασμό με τα πιο καινούρια και καλοσχεδιασμένα τεχνολογικά αντικείμενα, δημιουργώντας εικόνες που παραπέμπουν στη τελειότητα της διαφήμισης. Οι επιφάνειες, η γραμμή και η θεματολογία, όλα μοιάζουν να συντελούν στη γέννηση ανάμεικτων συναισθημάτων στο θεατή ο οποίος, μπροστά σε αυτούς τους πίνακες, είναι φυσικό να ταλαντεύεται ανάμεσα στην ανεξέλεγκτη επιθυμία να αποκτήσει τα αντικείμενα που βλέπει και στη πικρή γεύση της ανούσιας κατανάλωσης. Σε αντίθεση με το Μίλτο Μανετα, ο οποίος πρότεινε για πρώτη φορά τα τεχνολογικά αντικείμενα, ως σύγχρονες νεκρές φύσεις προκειμένου να σηματοδοτήσει την εξάπλωση της τεχνολογίας στη καθημερινότητα, ο Γιώργος Καζάζης δεν μοιάζει να τα χρησιμοποιεί για να επισημάνει πρόοδο. Σε μια εποχή κατά την οποία η τεχνολογία είναι απόλυτα συνυφασμενη με την καθημερινή ζωή, ο Καζάζης φαίνεται να χρησιμοποιεί αυτά τα αντικείμενα, τα οποία μάλιστα δανείζεται απευθείας από περιοδικά και από το Internet, σε συνδυασμό με ανθισμένα ολόφρεσκα μοτιβα για να επισημάνει την πλάνη των διαφημίσεων, η οποία είναι τόσο τέλεια ώστε δυστυχώς σχεδόν πάντα καταφέρνει να κάμψει την αντίσταση μας.
Marina Fokidis, Kaleidoscope world, Ependitis / Symbol newspaper, 23 June 2001
Since 1980 the "low-ideology" -as in "low-fat"- lifestyle is the most prevalent way of living for today's citizens. Naturally, art and its entire system reflected this mood as typified by Jeff Koons, who is forever condemned to be seen as the symbol of the overall levity of the 1980s, with its boundless consumerism, its shallowness, its materialism and the commercialization of everything! A few years later the large colorful paintings of George Kazazis document the current trends of the contemporary lifestyle and criticize the constantly renewed styles, the emergence of new needs and the pursuit of the "new". Decorative motifs and colors from the world of fashion are combined with the latest and best-designed technological objects to create images which reflect the perfection found in adverts. The surfaces, the lines, the themes - everything seems to generate mixed feelings in the viewer who, before these paintings, is naturally torn between the uncontrollable desire to acquire these objects and the sour taste of mindless consumption. In contrast with Miltos Manetas, who was the first to promote technological objects as contemporary still lifes in order to point to the ingress of technology into everyday life, George Kazazis does not seem to be using them to signify progress. In an age when technology is an integral part of daily life, Kazazis seems to employ these objects, which he takes directly from magazines and the Internet, in combination with fresh flowery motifs to denounce the deceit of advertising, which is so perfect as to manage -almost always, unfortunately- to overcome our defenses.

GEORGE KAZAZIS / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΖΑΖΗΣ / COPYRIGHT 1984-2023 - All rights reserved by the artist